Battle of the watches: iSwatch vs. iWatch

iwatch

Wearables zijn hot! Dat moet ook Apple gedacht hebben, want het ‘think different’-bedrijf registreerde in 2013 het woordmerk ‘iWatch’. En zoals dat gaat bij (mogelijke) producten van Apple zorgt dit voor hevige speculaties. Alhoewel Apple er een ster in is ons op het verkeerde been te zetten -iedereen was er van overtuigd dat de Ipad Itab zou heten- lijkt Swatch geen risico te willen lopen. Met het merk ‘iSwatch’ in handen verzet de horlogegigant zich tegen de inschrijving van iWatch.iwatch
Met de registratie van iWatch in maar liefst 46 landen is Swatch alles behalve amused. Alsof het niet al erg genoeg is dat Swatch het binnenkort (mogelijk) moet opnemen tegen een concurrent van wereldformaat lijkt iWatch ook nog eens te veel op iSwatch (niet zo different gedacht at all). Het heeft de horlogefabrikant kennelijk op de zenuwen gewerkt, want iSwatch werd in 30 extra landen geregistreerd nádat Apple daar iWatch probeerde te registreren. De teller van landen waar iSwatch is geregistreerd staat daarmee op 80.

Als merkhouder kan je je verzetten tegen het gebruik van een inbreukmakend merk of de inschrijving daarvan. Swatch zou zich – als het gaat om een Benelux merk – kunnen beroepen op het feit dat iSwatch en iWatch op elkaar lijken én mogelijk voor hetzelfde product zijn ingeschreven. (check art.2.20 BVIE) Voor de beoordeling is van belang of het publiek in verwarring wordt gebracht en iWatch straks associeert met iSwatch of andersom. De bekendheid, het onderscheidend vermogen, de totaalindrukken en de mate van soortgelijkheid worden stevig onder de loep genomen. Hierbij is het oordeel van de ‘gemiddelde consument’ van doorslaggevend belang. Als een merk onvoldoende kan worden onderscheiden van een ander merk kan het nietig worden verklaard. Of Swatch een kans maakt is lastig te voorspellen, een close-call als je het ons vraagt.

In dit geval speelt ook een ander aspect een belangrijke rol, dat zomaar eens doorslaggevend zou kunnen zijn. Een merk kan worden ingeschreven als woordmerk, beeldmerk of een combinatie van beide. Swatch heeft met iSwatch een geldig woord/beeldmerk en zal het daarom nog weleens moeilijk kunnen krijgen in haar verzet tegen Apple’s woordmerk iWatch. Een geldig woord/beeldmerk beschermt namelijk – in tegenstelling tot een woordmerk – niet het woord, maar alleen de beeldelementen (denk aan kleur, lettertype en de schuine ‘i’). Dit betekent dat de kans groot is dat Swatch het nakijken heeft als anderen het woord iSwatch zouden gebruiken in een ander lettertype en kleur. De kans succesvol tegen iWatch op te  treden lijkt hierdoor klein, maar dit weerhoudt Swatch er niet van tegen het woordmerk ten strijde te trekken. Typisch gevalletje ‘wie niet waagt, wie niet wint’?

In veel landen is nog niet besloten of het woordmerk iWatch goedgekeurd wordt, dat wordt per land beslist. Op dit moment gaat de strijd gelijk op. In Monaco is de aanvraag goedgekeurd, terwijl IJsland de aanvraag weigerde. Swatch gaat er, zeker met een jonger woord/beeldmerk in 30 landen, nog een taaie kluif aan krijgen mócht de iWatch daadwerkelijk een horloge blijken, want met Apple weet je het maar nooit…

Rechtbuigen loves wearables, lees meer hier.

Leuk artikel? Deel het.