Contracteren 2.0: overeenkomst sluiten via Twitter

Contract via Twitter

Contract afsluiten via Twitter? Bij UPC Nederland kan het.

Contract via Twitter

Simon wil graag sneller internet. Hij contact UPC via Twitter, er wordt wat heen en weer getweet en hup het is geregeld. Zo simpel kan het zijn, toch?

Contract via Twitter

Is een overeenkomst, zoals bovenstaande, gesloten via Twitter rechtsgeldig?

Bij een Twitter overeenkomst is er sprake van een koop op afstand. De vereisten hiervoor staan in artikel 7:46a – 7:46i. Zo moet de consument vóór de koop of dienst beschikken over de belangrijkste kenmerken van de te leveren zaak of dienst. Moet er informatie worden verstrekt over de essentialia van de overeenkomst zoals de prijs, wijze van betaling en wijze van uitvoering. Bij de koop van een zaak of dienst moet tevens de mogelijkheid en termijn van ontbinding worden genoemd.

UPC voldoet in het onderhavige geval grotendeels aan de vereisten. Er is hier sprake van een koop op afstand tot het verrichten van diensten. Er wordt door UPC melding gemaakt van de te leveren dienst: de 200MB excl. extra mediabox en HBO en de prijs: € 65,00 p/m. UPC moet de klant nog wel op de hoogte stellen van de wijze van uitvoering. In dit geval wanneer het internet zal worden geleverd. Daarnaast moet de mogelijkheid en de termijn voor ontbinding worden genoemd. Indien UPC hieraan voldoet is sprake van een geldige overeenkomst.

Zo simpel kan het zijn dus, een overeenkomst sluiten via Twitter. Enig nadeel: de zaak of dienst waar de overeenkomst op ziet mag niet meer dan 140 tekens omvatten.

Overigens is het Twitter bericht met toestemming van de Twitteraar overgenomen.

Dit blogartikel schreef ik voor Solv.

Leuk artikel? Deel het.