Het recht om vergeten te worden

google

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat mensen het recht hebben om ‘vergeten’ te worden. Google moet daarom vanaf nu, op verzoek, gevoelige persoonsgegevens aanpassen of verwijderen als die informatie het privébelang van personen schaadt.googleOp zoek naar informatie over iemand? Google is je beste vriend! Met 1 zoekopdracht tover je alle (online) beschikbare informatie over die persoon tevoorschijn. In sommige gevallen wordt er meer gevonden dan de degene naar wie je zoekt lief is. Zo was een beste man uit Spanje het zat dat het zoeken op zijn naam resulteerde in informatie over de gedwongen verkoop van panden op zijn naam, vijftien jaar geleden. De informatie was niet meer relevant en hij wilde dat Google desbetreffende link in de zoekresultaten verwijderde. De Spanjaard vocht tot de hoogste rechter voor zijn gelijk, met succes.

Volgens het Europese Hof is Google als exploitant van de zoekmachine verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Door deze vaststelling moet Google, kort gezegd, vanaf nu aan de strenge privacywetgeving voldoen. De juridische kaders wat betreft persoonsgegevens vind je in de Privacyrichtlijn. Deze Richtlijn bevat een aantal grondslagen die bepalen wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Op basis van art. 12 en 14 van de Richtlijn kan Google, onder bepaalde voorwaarden, worden verplicht zoekresultaten over een persoon te verwijderen, zelfs als de publicatie niet onrechtmatig is.

Google verwijdert niet zomaar gegevens als je daarom verzoekt. De zoekmachine maakt eerst een belangenafweging. Bij de afweging van belangen wordt gekeken naar het soort informatie dat beschikbaar is, de gevoeligheid daarvan op het priveleven van de persoon en het belang van de internetgebruiker om toegang tot de informatie te hebben. Als je een verzoek doet om gegevens te verwijderen moet je dus aantonen dat die informatie verouderd of irrelevant is. Volgens het Europese Hof weegt het belang van internetgebruikers die toegang tot informatie willen niet op tegen het belang van degene die de informatie over hem verwijderd wil zien. Sommige informatie kan immers een ernstige inmenging in het privéleven zijn.

Op basis van het arrest moet Google zich nu houden aan de strenge eisen van het privacyrecht en kan iedereen een zoekmachine nu verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van links in zoekresultaten. Of Google hiertoe overgaat is, zoals gezegd, afhankelijk van een belangenafweging. Bovendien wordt slechts de link naar de informatie uit de zoekresultaten verwijderd en blijft de bron gewoon bestaan. Dat lijkt mensen niet te deren want sinds het arrest stroomt het aantal verzoeken binnen, een taaie kluif voor de zoekgigant.

Oordeelt Google dat er geen reden is om aan een verzoek te voldoen dan is er geen reden tot paniek: de weg naar de rechter staat dan nog gewoon open. De Spanjaard heeft bewezen dat de aanhouder wint, maar dan moet je wel een lange adem hebben.

Leuk artikel? Deel het.